Plaża Wrze! Otwarty turniej siatkówki

DSC_0184 (800x591)

W weekend 15-16 sierpnia na boiskach WOSR przy Gnieźnieńskiej zaplanowano Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej w ramach projektu „Plaża Wrze”. Pierwszego dnia rywalizować będą kobiety i mężczyźni, drugiego pary mieszane oraz oldboye 40+. Zapisy do 9 sierpnia. Szczegóły poniżej w regulaminie. Zapraszamy!

Regulamin:

1. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem turnieju jest: Klub Piłki Siatkowej Progress, ul. Słowackiego 41 62-300 Września

Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne, ul. Gnieźnieńska 32 62-300 Września

b) Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Września

2. Zasady rozgrywek:
a) Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej „Plaża Wrze” odbędzie się w dniach 15-16.08.2015 r. na boiskach WOSiR przy ulicy Gnieźnieńskiej 32 we Wrześni.
b) Dnia 15.08.2015 r. zostanie rozegrany turniej damski oraz turniej męski (od godziny 8:00 można się zgłaszać do biura zawodów po odbiór pakietów, turniej rozpoczyna się o godzinie 9:00) dnia 16.08.2015 r. turniej par mieszanych oraz turniej oldboyów „40+” (każdy z zawodników tej kategorii musi mieć ukończone w dniu zawodów 40 lat, od godziny 8:00 można się zgłaszać do biura zawodów w celu zapisów oraz po odbiór pakietów, turniej rozpoczyna się o godzinie 9:00)
c) Do dyspozycji w ciągu dwóch dni rozgrywek będzie 6, pełnowymiarowych boisk.
d) Wysokość siatki:
– turniej damski 2,24 m,
– turniej męski 2,43 m,
– turniej par mieszanych 2,43 m,
– turniej oldboyów „40+” 2,43 m,

3. Zasady uczestnictwa:
a) Aby wziąć udział w turnieju należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.plazawrze.pl w zakładce Zapisy On-Line
Zapisy będą się odbywać do dnia 9.08.2015 r.
Zgłoszenia online dotycz tylko par damskich i męskich, natomiast pary mieszane oraz oldboye zgłaszać się będą w dniu zawodów od godziny 8:00.
b) Opłata wpisowa wynosi:
– turniej męski – 30 zł od pary,
– turniej damski- 30 zł od pary,
– turniej par mieszanych – 20 zł od pary,
– turniej oldboyów – 20 zł od pary.
Opłatę należy uiścić przelewem w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia na dane:

Marcin Olejniczak
ul. Konopnickiej 8/9
62-300 Września
Nr konta bankowego: 68 1050 1520 1000 0091 4401 3548

c) Organizator zapewnia:
# turniej damski oraz turniej męski:
– koszulkę, w której zawodnik/czka ma obowiązek grać podczas turnieju (rozmiar koszulki należy podać w formularzu zgłoszeniowym),
– ciepły posiłek,
– wodę,
– szatnie z prysznicem,
– opiekę medyczną.
# turniej par mieszanych oraz oldboye:
– koszulkę turniejową dla 4 najlepszych par,
– ciepły posiłek,
– wodę,
– szatnie z prysznicem,
– opiekę medyczną.

W sobotę po zakończonych rozgrywkach organizator przewiduje spotkanie integracyjne na wrzesińskich „Campingach” znajdujących się przy ulicy Świętokrzyskiej 14 we Wrześni. Jest również możliwość skorzystania z pola namiotowego lub domku letniskowego. Cennik znajduje się na stronie http://www.wosr.wrzesnia.pl/index.php

d) Limit par uczestniczących w turnieju:
– turniej męski 32 PARY,
– turniej damski 24 PARY,
– turniej par mieszanych BRAK,
– turniej oldboyów BRAK.

e) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nie mogą mieć przeciwwskazań medycznych do udziału w rozgrywkach. Zasady obowiązującego regulaminu potwierdzają podpisem pod oświadczeniem.
f) Osoby niepełnoletnie muszą okazać zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w turnieju.

4. Przepisy gry:
a) Mecze będą rozgrywane według systemu ustalonego przez Sędziego Głównego i Organizatora w zależności od ilości zgłoszonych par i możliwości rozegrania turnieju.
b) Losowanie rozstawienia odbywa się w dniu rozpoczęcia turnieju i prowadzone jest przez Sędziego Głównego zawodów w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
c) Zawody będą rozgrywane zgodnie z najnowszymi przepisami gry w siatkówkę plażową PZPS.
d) W przypadku, gdy jedna z drużyn nie stawi się w wyznaczonym przez organizatora terminie, wynik nieodbytego spotkania weryfikowany jest na korzyść drużyny przeciwnej jako walkower.
e) O sprawach organizacyjnych decydować będzie Sędzia Główny zawodów oraz Organizator.
f) Turniej odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
g) Wszystkie decyzje podejmują Organizatorzy i Sędzia Główny. Informacje o ewentualnych zmianach dostępne będą na stronie www.plazawrze.pl oraz na naszym profilu na Facebook’u https://www.facebook.com/PlazaWrze

5. Postanowienia końcowe:
a) Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisu na oświadczeniu dostępnym w Biurze Zawodów.
b) Organizator nie dopuści pary do rozgrywek, nie zwróci parze wpisowego, jeżeli choćby jeden z zawodników będzie pod wpływem alkoholu.
c) Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.
d) Do rozgrzewki zawodnicy muszą posiadać własne piłki.
e) Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.
f) Za zgubione rzeczy podczas zawodów organizator nie odpowiada.
g) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.
h) W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizatorzy.
i) Nie przestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek

Plaża Wrze 2015

fot. Dawid Spychalski/APP Krispol Wrzesnia