Orlen Mistrzostwa Oldboyów (regulamin)

DSC_0588 (800x537)W dniach 21-23 sierpnia, na boiskach WOSR przy Gnieźnieńskiej we Wrześni, odbędą się Orlen Mistrzostwa Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej. To już 13. edycja imprezy. Program poniżej na plakacie, szczegóły w regulaminie. Zapraszamy!

 orlensiatkowka2015 Regulamin Orlen Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej

21-23.08.2015, Września

1. Sprawy ogólne

1.1. Organizatorami Orlen Mistrzostw Polski Oldboyów są:

Polski Związek Piłki Siatkowej, adres: ul.Puławska 383, 02-801 Warszawa tel. 22 462 82 20

Wrzesińskie Obiekty Sportowo- Rekreacyjne, ul. Gnieźnieńska 32, 62-300 Września

Patronat Honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Września.

KPS PROGRESS, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września tel. 509 508 943, tel 501 513 039

1.2. Sponsor Tytularny

PKN ORLEN SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock

1.3. Miejsce rozgrywania zawodów

Mistrzostwa odbędą się na boiskach Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych,, przy ul. Gnieźnieński 32 w dniach 22-23-08.2015.

1.4. Celem imprezy jest

1. wyłonienie Mistrzów Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej,

2. popularyzacja siatkówki plażowej,

3. propagowanie idei olimpijskiej,

4. dobra zabawa i promowanie zdrowego i atrakcyjnego spędzania czas wolnego w warunkach plenerowych,

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Kategorie wiekowe

Mistrzostwa rozgrywane będą w sześciu kategoriach wiekowych. W Mistrzostwach

mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w roku 2015 ukończyli lub ukończą 35-ty rok życia

i starsi. (pkt. 20.1 Regulaminu Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS)

Kategoria + 80

Suma lat wynosi minimum 80, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 35 lat

Kategoria + 85

Suma lat wynosi minimum 85, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 40 lat

Kategoria + 90

Suma lat wynosi minimum 90, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 45 lat

Kategoria + 100

Suma lat wynosi minimum 100, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 50 lat

Kategoria + 110

Suma lat wynosi minimum 110, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 55 lat

Kategoria + 120

Suma lat wynosi minimum 120, gdzie młodszy zawodnik drużyny musi mieć ukończone 60 lat

Każdy zawodnik może wystartować tylko w jednej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania się z przeprowadzenia zawodów w poszczególnych kategoriach jeżeli zostanie zgłoszone mniej niż osiem par. Zawodnicy zgłoszeni zostaną przeniesieni do innej kategorii wiekowej.

2.2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem podstawowym jest dokonanie zgłoszenia drużyny do dnia zgłoszeniu zatytułowanym: Orlen Mistrzostwa Polski Oldboyów – Września 2015 Imię i Nazwisko,

Dokładną datę urodzenia / rok, miesiąc, dzień /,

Serię i Numer dowodu osobistego,

Adres do korespondencji,

Telefon kontaktowy.

(wzór zgłoszenia znajduje się na końcu regulaminu)

2.3. Sposób zgłoszenia

Zgłoszenie można przysłać:

1. Faksem nr: 22 462 82 49

2.e-mail: msmiecinska@pzps.pl

2.4. Prawo organizatorów do zmian

1. Organizatorzy zastrzegają udział w zawodach maksymalnie 72 drużyn (po 12 w każdej kategorii). Wszystkie zgłoszenia przesłane po terminie będą odrzucone.

2. W przypadku zgłoszenia się w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15.08.2015 mniej niż 72 drużyn – organizatorzy przedłużą termin nadsyłania zgłoszeń do czasu zgłoszenia się ostatniej tj. 72 pary. Istnieje możliwość, że w jednej z kategorii zagra więcej niż 12 par.

3. O zakwalifikowaniu drużyny do Orlen Mistrzostw Polski Oldboyów decyduje kolejności zgłoszeń.

4. Drużyny otrzymują od organizatorów potwierdzenie udziału.

3. Koszty uczestnictwa

3.1. Wpisowe

Wpisowe od drużyny wynosi 200 PLN (dwieście złotych) i należy je wpłacić na konto do dnia 31.07.2015, Uiszczenie wpisowego gwarantuje drużynie udział w turnieju! Po tym terminie wpisowe wynosić będzie 250 PLN (dwieściepięćdziesiąt złotych)

KLUB PIŁKI SIATKOWEJ – PROGRESS

ul. SŁOWACKIEGO 41

62-300 WRZEŚNIA

Numer rachunku:

95 9681 0002 0000 0173 2000 0010

W czasie odprawy technicznej w dniu 21.08.2015 w ramach wpisowego drużyny

otrzymują:

– koszulki,

– identyfikatory,

– bony na obiad i napój ufundowany przez sponsora FORTUNA,

– wodę mineralną

– wejściówki na bankiet, który odbędzie się w sobotę, tj. 22.08.2015

– dla osoby towarzyszącej istnieje możliwość wykupienia wejściówki na bankiet

i pamiątkowej koszulki z Wrześni wszystko w cenie 40 zł.

4. Zasady organizacyjne

4.1. Licencje

Każdy zawodnik musi posiadać aktualną licencję siatkówki plażowej PZPS a w przypadku jej braku będzie ją można nabyć w sekretariacie zawodów podczas odprawy technicznej.

Ceny licencji:

1. jednorazowa – 30,00 PLN,

2. całoroczna – 80,00 PLN.

4.2. Badania lekarskie

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie lub wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Wzór na końcu regulaminu.

4.3. System rozgrywek

1. Mistrzostwa rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową

oraz turniejowym systemem podwójnej eliminacji /system brazylijski/.

2. Mecze rozgrywane będą na sześciu boiskach.

4.4. Odprawa techniczna

WOSiR

ul Gnieźnieńska 32

21.08.2015 godzina 19.00

Każdy zawodnik podczas odprawy powinien posiadać:

1. ważną licencję siatkówki PZPS,

2. aktualne badania lekarskie

3. lub pisemne oświadczenie zgody o branie udziału w turnieju na własną odpowiedzialność,

4. dowód osobisty,

5. dowód wpłaty wpisowego.

Brak choćby jednego z tych dokumentów powoduje niedopuszczenie zawodnika do mistrzostw.

5. Propozycje zakwaterowania:

Camping

ul. Świętokrzyska 14/16

tel. 61 437 00 45

tel. 504 169 380

Hotel Czardasz

www.czardasz.eu

ul. Czerniejewska

62-300 Września

tel. 61 438 06 57

Country Club

ul. Mostowa 1

62-300 Września –

Nowy Folwark

Pensjonat / Restauracja /

Karczma: 510 066 698

Informacja: info@nowyfolwark.pl

Rezerwacja pokoi: rezerwacja@nowyfolwark.pl

Dworek Zacisze

Bukowa 56,

62-303 Bierzglinek

+48 61 438 90 72

Hotel City

ul. Fabryczna 5

62-300 Września

+48 602 424 885

Hotel Kosmowski

www.kosmowski.pl

ul. Wrocławska 43

tel. 61 640 36 00

6. Postanowienia końcowe

1. Każdy zespół musi posiadać jednolite spodenki.

2. Mistrzostwa rozgrywane będą piłkami „MIKASA”, które zapewnia organizator.

3. Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej

interpretacji regulaminu.

5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy w

porozumieniu z sędzią głównym mistrzostw.

Kontakt:

Andrzej Bandosz

KPS Progress Września

tel. 501 513 039