Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej PROGRESS

appkrispol-wrzesnia-1

W dniu 27.11.2017r. o godz. 17:00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej PROGRESS we Wrześni. W posiedzeniu uczestniczyło 19 członków, co stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia. Na wstępie obecny Prezes Stowarzyszenia Robert Wardak w imieniu Zarządu powitał zebranych członków i otworzył posiedzenie, celem którego było zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sportowym oraz Protokołem Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu za lata 2014-2016 oraz podjęcie stosownych uchwał dotyczących:

• udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej PROGRESS we Wrześni,
• ponownego wyboru Zarządu,
• ponownego wyboru Komisji Rewizyjnej,
• zmian zmiany statutu Stowarzyszenia Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej PROGRESS we Wrześni.

Walne Zgromadzenie, na podstawie przedstawionych dokumentów, udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi oraz w jawnym głosowaniu dokonało wyboru Zarządu na kolejną kadencję. Na Członków Zarządu ponownie wybrano: Karola Krysińskiego, Mariusza Sybilskiego, Stefana Tomczaka, Roberta Wardaka i Jarosława Grępkę. Wyłoniono także Komisję Rewizyjną w skład której ponownie weszli Andrzej Bandosz, Piotr Michalski oraz Sławomir Stefański.

Tuż po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, Członkowie Zarządu K.P.S. PROGRESS Września, jednogłośnie wybrali Roberta Wardaka na Prezesa Zarządu Klubu.